top of page
strategie.jpg

We starten met slim denkwerk

Maak kennis met jouw strategische sparringpartners

Partner in communicatie

Groei is de essentie van succesvol ondernemen. Stilstand is immers achteruitgang. Toch is het soms heel zinvol om even stil te staan. Om te bezinnen bijvoorbeeld. Of om hernieuwde focus aan te brengen. Of om plannen te maken. Slimme ondernemers onderzoeken met regelmaat de weg die ze bewandelen. Waar sta ik nu met mijn onderneming? Waar wil ik naartoe groeien? 

Het werkt heel verfrissend om dit pad eens te bewandelen met iemand buiten jouw organisatie. Wij zijn graag die partner op marketing- en communicatiegebied die jou net de juiste vragen stelt. De partner die jou helpt de vertaalslag te maken van een goed plan naar een creatief concept. Wij helpen ondernemers bij zorgeloos groeien. We nodigen je graag uit voor inspirerende explore sessie.

Boost your business

1. Groeisessie.jpg

Explore sessie

Waar sta ik en waar wil ik naar toe

  • Verkennen van jouw bedrijf

  • Samen doelen bepalen

  • De basis voor een goed plan

Om jou te kunnen helpen bij het bereiken van je doelstellingen, moeten we eerst jouw verhaal kennen. Waar sta je nu en hoe ben je daar terecht gekomen? In een vrijblijvende explore sessie bij ons aan tafel, stellen we je de juiste vragen om dit in beeld te brengen. Ook verdiepen we ons in de markt(en) waar jij je in begeeft. Hoe zit het met doelgroepen en concurrenten?

 

Door de tijd te nemen voor deze explorefase ontdekken wij het DNA en de sterkten en zwakten van jouw organisatie. We focussen ons op kansen in de markt en verplaatsen ons in jouw doelgroep. Door deze verdiepende fase kunnen we, als jouw partner in marketing & communicatie, met je meedenken, ideeën aandragen en met oplossingen komen. Een exploresessie is een sterke basis voor het vervolg.

Image by Austin Distel

Communicatieplan

Communiceren volgens plan

  • Contentkalender

  • Campagnes

  • Acties

Na een grondige explorefase gaan we aan de slag met de realisatie van een doordacht communicatieplan. We vertrekken vanuit doelstellingen en stemmen af op doelgroepen. Binnen jouw communicatieplan kunnen we een breed scala aan communicatiemiddelen inzetten. Indien nodig kiezen we voor geavanceerde online marketingtechnieken. Dat is nooit een vanzelfsprekendheid. Het plan moet het doel dienen.

 

Een communicatieplan kan verschillende vormen aannemen.

Het kan een contentkalender zijn, wat een fijne houvast is als je een jaar lang volgens plan wilt gaan bloggen, mailen en posten op social. Maar het kan ook een plan zijn voor één of meer ludieke campagnes, een beursdeelname of een event zoals een open dag. Van onze drie pijlers strategie, techniek en creativiteit voert creativiteit hier de boventoon.

Explore sessie
Communicatieplan
bottom of page