top of page

Hoe word en blijf ik succesvol?

Als ondernemer stel je jezelf vast regelmatig deze vraag, want continuïteit in rendement is van wezenlijk belang. Natuurlijk begrijp je dat helder communiceren hierbij belangrijk is. Maar wist je dat ondernemers door het slim inzetten van communicatie zelf het succes van hun organisatie kunnen bepalen?

9 stappen

Maar hoe pak je dat aan? Geen nood: Explose biedt hulp bij communicatie. Dat doen we volgens het explose model. Een model dat jou in 9 stappen naar duurzaam succes leidt. We doorlopen samen deze 9 overzichtelijke stappen, die zijn verdeeld over de fasen explore, expose, explode. Een aanpak die al sinds 2001 succes oplevert. Benieuwd? Lees dan snel verder…

explore

explode

expose

Creëer jouw eigen succesverhaal

en vertel het aan de wereld.

In de exposefase vertalen we jouw verhaal in een aansprekend en onderscheidend concept. Ook realiseren we een huisstijl en alle benodigde communicatietools. We helpen je om beiden te implementeren binnen je organisatie en ook daar buiten. Bovendien starten we met het activeren van de markt. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan jouw personeel en netwerk. Voel de trots. Show yourself!

Kennis is een voorwaarde

voor succes.

Succes komt niet uit de lucht vallen. In onze ogen begint succes met kennis. Dus investeren wij veel van onze tijd in de explorefase. We besteden aandacht aan jouw verhaal en verkennen markten en doelgroepen. We bepalen vooraf doelen en formuleren een plan van aanpak. Ook start in deze fase het strategische en creatieve denkwerk: de basis voor de ontwikkeling van identiteit, boodschap en concept.

Enthousiasme en

waardering volgen.

En dan volgt het applaus. Verkoopcijfers stijgen en de naamsbekendheid groeit. Je ziet dat aantrekkelijke communicatie leidt tot succes. Om dat succes te behouden analyseren en evalueren we in de explodefase het bereik en het effect van de ingezette communicatie-uitingen. Zo helpt het explose model in 9 stappen naar duurzaam succes.

 • Jouw organisatie

  De eerste stap naar succes begint met kennis over jezelf. We starten bij Explose dus met het in kaart brengen van het DNA van jouw organisatie. Wat zijn de sterkten en zwakten van de organisatie? Hoe is de bedrijfscultuur? Omschrijf de diensten of producten die je aanbiedt. Vertel ons over jullie drive en nog veel meer.

  De markt

  We willen voor jouw organisatie een goede plek vinden in de markt. Dus doen we onderzoek naar de communicatie van je concurrenten. We kijken waar de kansen liggen. Zo vinden we voor jouw organisatie de ideale plek. Uiteraard zorgen we dat die positionering matcht met je eigen DNA.

  Jouw klanten

  Ken jij je klanten? Heb je kennis van jouw doelgroepen? Door het in kaart brengen van de reis die klanten afleggen, vanaf start tot einde, weten we via welke kanalen doelgroepen bereikbaar zijn. We schrijven een plan van aanpak op communicatiegebied. Lean & mean natuurlijk, want bij Explose houden we niet van dikke rapporten.

 • Jouw doelen

  Veel ondernemers communiceren zonder duidelijk plan. Dat gaat niet werken weten wij uit ervaring. Succes wil je kunnen meten en dat kan alleen als eerst de doelen bepaald zijn. Omschrijf dus kort en bondig je doelen. Misschien heb je maar een paar doelen voor dit jaar. Ook goed. Dan nemen we die als uitgangspunt.

  De strategie

  Als de doelen helder zijn dan is het goed om te bedenken hoe deze doelen bereikt gaan worden. En binnen welk tijdsbestek. Waren vroeger strategische plannen vaak een tienjarenplan, tegenwoordig maken steeds meer ondernemers een strategisch plan voor één tot drie jaar. Zo kunnen ze flexibel bijstellen in de snel veranderende wereld om ons heen.

  Plan van aanpak

  Als de strategie is bepaald gaan we over tot het vaststellen van de acties en de communicatietools. We maken een plan van aanpak en verdelen de taken. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt. Bovendien bespreken we de beschikbare budgetten en delen we die toe aan de geplande acties.

 • Een identiteit

  Explose ontwikkelt op basis van de eerder verzamelde informatie een visuele identiteit. Ons team brainstormt en ontwerpt vervolgens een huisstijl die naadloos aansluit bij het DNA van de organisatie en daarbij een gezicht geeft aan jouw merk. We ontwikkelen een styleguide die de basis vormt voor alle toekomstige communicatie.

  De juiste boodschap

  Explose ontwikkelt een onderscheidende boodschap. De boodschap maakt de markt duidelijk waarom jouw bedrijf of merk voor hen de juiste keuze is. De boodschap is het antwoord op de vraag die jouw doelgroep zichzelf stelt: ‘What’s in it for me?’. Het is de basis voor jouw pay-off en alle overige toekomstige communicatie.

  Het concept

  Als je wilt opvallen in de markt is het zaak om je boodschap te vertalen in een creatief concept. Een sterk concept maakt duidelijk waar je bijzonder in bent, sluit aan bij jouw identiteit, blijft hangen bij de doelgroep en zorgt dus dat je opvalt. We ontwikkelen een concept in woord en beeld. Dit concept vertalen we later door naar elke gewenste vorm van online en offline communicatie.

 • Bereik

  Om het succes van communicatie te kunnen bepalen, hebben we vooraf een nulpunt bepaald en ons een meetbaar doel gesteld. Een belangrijk doel in communicatie is het vergroten van je bereik. Dus bouwen we aan een (online) commmunity. Het voordeel van online communicatie is dat het bereik van je communicatie goed te meten is.

  Betrokkenheid en invloed

  Na de fase van kennismaking met jouw merk of organisatie volgt de fase waarin je de betrokkenheid van je publiek wilt vergroten. Ook dit is goed te meten via de online platformen waar je op zendt. Word je boodschap goed ontvangen? Hoe wordt er op je berichten gereageerd? Meten is weten. Bovendien kun je de betrokkenheid van je publiek analyseren en zo telkens vergroten.

  Acties

  Natuurlijk wil je dat communicatie uiteindelijk leidt tot actie. Is de doelgroep eenmaal bekend met naam of product en is er zelfs betrokkenheid getoond, dan kun je met doelgerichte communicatie je potentiële klanten verleiden tot een aankoop of een eerste stap hiertoe. Denk aan het invullen van een online offerteaanvraag of een inschrijving op je nieuwsbrief. Analyseer en prikkel, zo neemt de koopbereidheid van je klant steeds meer toe.

 • Resultaat

  Na een goede analyse van bereik, betrokkenheid en acties, is het zinvol om resultaten te verzamelen en te evalueren. Je neemt daarbij je nulmeting als startpunt en kunt zo na verloop van tijd de vooruitgang van de gestelde doelen meten. Koppel de resultaten aan de specifieke communicatie die je verzonden hebt en ga vervolgens op zoek naar oorzaak en samenhang.

  Oorzaak

  Door dieper in te zoomen op de resultaten van de metingen kun je vaak de oorzaak van succes achterhalen. Of je vindt juist de reden voor het achterwege blijven van succes. We nemen deze kennis als basis voor het vervolgtraject. We bouwen verder op succesvolle communicatie en laten achterwege wat niet werkt. Door te evalueren werken we praktisch en doelgericht.

  Bijstellen

  Zijn er verschillen tussen de behaalde en gewenste resultaten? Bepaal dan eerst op campagneniveau of doelen behaald zijn en welke acties er nodig zijn om de resultaten te verbeteren. In de 9e stap van het explose model checken we vervolgens of de hoofddoelen zijn bereikt en of we de strategie en ons plan van aanpak moeten bijstellen.

 • Jouw doelen

  Na het doorlopen van de eerste 8 stappen uit het explose model heb je veel inzicht gekregen. Op basis van de nieuwe stand van zaken en de opgedane kennis stellen we de doelen voor de komende periode vast. Groei is daarbij vaak het uitgangspunt. Omschrijf je aangepaste doelen kort en bondig. Kies daarbij voor een overzichtelijk aantal doelen. Beter drie doelen gehaald dan tien gemist.

  De strategie

  Als de nieuwe doelen helder zijn dan is het zaak om te bedenken hoe je deze doelen gaat bereiken. En binnen welk tijdsbestek. Zoals eerder gezegd mag je strategie best een plan voor één tot drie jaar zijn. Liever stel je de strategie regelmatig flexibel bij, zodat je goed in kunt spelen op de snel veranderende wereld om ons heen.

  Plan van aanpak

  Nu de nieuwe doelen en aangepaste strategie helder zijn kun je voor de komende periode nieuwe acties en communicatietools bepalen. Je zet de benodigde acties en de te verdelen taken in je plan van aanpak. Zo weet iedereen weer wat er van hem of haar wordt verwacht. Ook delen we de beschikbare budgetten weer toe aan de geplande acties. Zo loopt de cyclus door en blijft het explose model je houvast bieden in communicatie.

 • Huisstijl

  Explose maakt voor jou een unieke huisstijl. Deze wordt vastgelegd in een styleguide, waarin alle richtlijnen staan voor de productie van alle soorten communicatiedragers. Ook vind je in de styleguide een aantal ontwerpen voor bijvoorbeeld advertenties en website. Door de styleguide bereik je uniformiteit en herkenbaarheid in communicatie.

  Content

  Voor effectieve communicatie is goede content nodig. Wij hanteren de regel ‘Goede content is authentiek, relevant, onderscheidend, goed voor de zoekmachines, bewijskrachtig, deelbaar en onderdeel van een plan’. En uiteraard is goede content goed geschreven of verbeeld. In dat laatste is Explose bijzonder bedreven. Explose kent jouw verhaal door-en-door en vertaalt dat moeiteloos in tekst en beeld.

  Communicatietools

  Na goedkeuring op de ontwikkelde identiteit, de boodschap en het concept gaan we over tot het realiseren van de gewenste communicatietools. Dat doen we niet random, maar op basis van de eerder bepaalde acties en benodigde tools. Het team

  van Explose stoomt je klaar voor het betreden van de markt. We volgen ons plan en komen zo samen tot duurzaam succes.

 • Digitaal

  Na realisatie van de huisstijl ontvang je de gewenste digitale sjablonen, zodat deze geïmplementeerd kunnen worden in je organisatie. We maken (digitale) visitekaartjes, presentaties en e-mailhandtekeningen. Ook voor andere wensen op het gebied van digitale communicatie, zowel intern als extern, is Explose jouw partner. Je bent klaar om te starten.

  Online

  In de afgelopen decennia is de rol van online communicatie steeds groter geworden. Explose realiseert talloze online communicatietools, waarmee je kunt gaan zenden naar de doelgroepen. Uiteraard leveren we een professionele website, maar ook jouw social mediakanalen zijn optimaal ingericht om zo het bereik te gaan vergroten. Zet campagnes in of trigger doelgroepen met wervende nieuwsbrieven: Explose maakt het allemaal voor je.

  Offline

  Naast het inzetten van online communicatie, is offline communicatie nog steeds een belangrijke manier om je bedrijf zichtbaar te maken. Denk aan signing, een wagenpark met je boodschap, advertenties in vakbladen en een aanwezigheid op beurzen en events met indrukwekkende stands en POS materiaal. Explose levert communicatietools van A tot Z.

 • Markt

  Na het implementeren van alle communicatiedragers, gaan we over tot het activeren van de markt. Volgens plan bewerk je de markt met je boodschap en onderscheidende communicatie. Doel van het inzetten van de gekozen communicatie is het bereiken van nieuwe doelgroepen en het creëren van naamsbekendheid. In een latere fase volgt ook het generen van merkvoorkeur en uiteindelijk zelfs loyaliteit.

  Personeel

  Net zo belangrijk als het activeren van de markt is het activeren van je eigen personeel. Geen succes zonder jouw mensen namelijk. Explose helpt met het activeren van werknemers door het geven van presentaties en voorlichting. Bovendien geeft het verhaal wat we voor je creëren alle handvaten die je zelf nodig hebt om je verhaal helder en overtuigend over te brengen.

  Netwerk

  Ook partners zoals leveranciers, relaties en bestaande klanten spelen een belangrijke rol op het gebied van communicatie. Zo zijn tevreden klanten je beste ambassadeurs en kunnen hechte relaties weer nieuwe potentiële opdrachten opleveren. Informeer je netwerk dus tijdig, aantrekkelijk en helder over de nieuwe identeit, website en plannen, zodat je ook hen activeert en voor je laat werken.

Kennis is een voorwaarde voor succes.

Succes komt niet uit de lucht vallen. In onze ogen begint succes met kennis. Dus investeren wij veel van onze tijd in de explorefase. We besteden aandacht aan jouw verhaal en verkennen markten en doelgroepen. We bepalen vooraf doelen en formuleren een plan van aanpak. Ook start in deze fase het strategische en creatieve denkwerk: de basis voor de ontwikkeling van identiteit, boodschap en concept.

Enthousiasme en waardering volgen.

En dan volgt het applaus. Verkoopcijfers stijgen en de naamsbekendheid groeit. Je ziet dat aantrekkelijke communicatie leidt tot succes. Om dat succes te behouden analyseren en evalueren we in de explodefase het bereik en het effect van de ingezette communicatie-uitingen. Zo helpt het explose model in 9 stappen naar duurzaam succes.

Creëer jouw eigen succesverhaal en vertel het aan de wereld.

In de exposefase vertalen we jouw verhaal in een aansprekend en onderscheidend concept. Ook realiseren we een huisstijl en alle benodigde communicatietools. We helpen je om beiden te implementeren binnen je organisatie en ook daar buiten. Bovendien starten we met het activeren van de markt. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan jouw personeel en netwerk. Voel de trots. Show yourself!

bottom of page